Waarom de stroom van jouw zonnepanelen niet ‘groen’ is maar ‘grijs’ - en hoe we dat willen veranderen

...
Yorinde Zomer

Binnen één generatie naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen, dat is de missie van Vattenfall (voorheen Nuon). Op 11 t/m 15 april dachten we met hen mee op de grootste blockchain & AI hackathon in de wereld. In totaal waren er 1500 deelnemers uit 29 verschillende landen. Wij wonnen de eerste prijs op de track Fossil Free Future.

Odyssey deelnemers
Deelnemers Odyssey hackathon

De challenge

Steeds meer mensen hebben zonnepanelen op hun dak, maar wat de meeste mensen niet weten is dat de overtollige energie terugstroomt naar het net als ‘grijze stroom’. Het is op dit moment niet mogelijk om die energie die jij opwekt met jouw zonnepanelen te certificeren als groen geproduceerde energie. We weten simpelweg niet hoeveel groene energie er wordt opgewekt. Vattenfall schat dat er jaarlijks 1,5 terawatt (*) groene energie wordt opgewekt die niet als zodanig wordt geclassificeerd. Die schatting is echter erg onbetrouwbaar.

Als we beter kunnen inschatten hoeveel groene stroom huishoudens in Nederland produceren, kan onze overheid veel gerichter sturen op de klimaatdoelen. Je kunt bijvoorbeeld huishoudens extra belonen voor de groene energie die ze teruggeven aan het net. Groene stroom is immers meer waard.

Dat kan toch gewoon met slimme meters? Nou, daarmee zijn we er nog niet. De slimme meter weet weliswaar hoeveel stroom van jouw zonnepanelen jij teruggeeft aan het net, maar niet hoeveel groene stroom jij zelf verbruikt. Daarmee hebben we dus nog steeds geen accuraat beeld van de hoeveelheid groene energie die we in Nederland opwekken. Bovendien hebben (of willen) veel mensen deze meter niet en is het een tijdrovend proces om alle meters in huishoudens te vervangen.

 Team frontier oost
Team frontier oost

Onze oplossing

Volgens ons kan het veel eenvoudiger. Om een betrouwbare schatting te maken van de groene energieopwekking, maken wij gebruik van allerlei databronnen die al beschikbaar zijn. Denk aan satellietbeelden van zonnepanelen, weerhistorie en energieverbruik van huishoudens met slimme meters. Met behulp van Machine Learning kunnen we in dat datanetwerk verbanden zien die we als mens nooit zouden ontdekken. Als Janneke uit Lelystad zes zonnepanelen op het dak van haar rijtjeshuis heeft en haar data doorgeeft via een slimme meter, kunnen wij inschatten dat jij met jouw vergelijkbare woning, panelen en weersomstandigheden evenveel energie opwekt.

De hoeveelheid groene energie die is opgewekt leggen we vast in de blockchain. Daarmee wordt het mogelijk om deze te certificeren en kun jij als eigenaar van zonnepanelen de waarde uitgekeerd krijgen in geld. Zo word je toch beloond, zonder dat je een slimme meter hoeft te hebben.

Door de transparantie die de blockchain biedt, weet jij als consument straks zeker dat je groene stroom in huis hebt als je daarvoor betaalt. Je kunt precies zien waar en hoe deze stroom is opgewekt. Dat is belangrijk, want op dit moment worden gezonde bossen gekapt in Amerika (*)en als samengeperste houtkorrels verkocht aan Nederland. Deze korrels worden vervolgens in Nederland verbrand om “groene energie” op te wekken - louter om de doelstellingen te kunnen halen. Dit soort praktijken zijn binnen onze oplossing verleden tijd.

In drie dagen tijd werkten we dag en nacht aan een prototype. Daarmee wonnen we de eerste prijs. De dag na de hackathon spraken we met Vattenfall, CertiQ en andere stakeholders om te onderzoeken waar de kansen liggen om deze oplossing in de praktijk te brengen. Wordt vervolgd dus!

Energie key enabler for the future
Energy key enabler for the future

Meer weten?

Wil je in meer detail weten wat onze oplossing inhoudt? Lees dan het artikel op odyssey.org.

Dankwoord

Dit avontuur hadden wij niet kunnen beleven zonder alle mensen die dit event hebben mogelijk gemaakt. In de eerste plaats dank aan Odyssey voor de organisatie van zo’n geweldige hackathon. Maar natuurlijk ook dank aan Vattenfall voor het inbrengen van de uitdagende challenge, Michiel Sintenie en team voor de inhoudelijke steun vanuit Vattenfall, CertiQ voor de insights in het certificeerproces en de Jedi’s voor het delen van hun expertise. En natuurlijk dank aan alle andere betrokkenen met hun ondersteuning en interesse.